lagen.nu

Arrendator

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arrendator är den som arrenderar mark eller fiske enligt 8 - 11 kap. jordabalken eller lagen (1957:390) om fiskearrenden.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arrendator finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats under markytan på en fastighet där ett antal andra oljetunnor grävts ned senast den 30 juni 1969. Eftersom det inte blivit...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation