lagen.nu

Arealersättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arealersättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RÅ 2004 ref. 139: Fråga om förutsättningar förelåg för ändring av en ansökan om arealstöd efter ansökningstidens utgång.
RÅ 2005 ref. 50: Jordbruksverket saknar rätt att från en beviljad arealersättning avräkna en fordran avseende återbetalning av utbetalt miljöstöd för ekologisk odling, när mottagaren bestrider återkravet och något...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation