lagen.nu

Areal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Areal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Areal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2006:24: Anläggningsavgift (tomtyteavgift)-----Ett bolag ansåg att en fastighets nytta av en va-anläggning var mindre än vad som motsvarades av den påförda tomtyteavgiften. Enligt Statens va-nämnd ledde...
NJA 1983 s. 858: Från säljarsidan under köpeförhandlingarna lämnad uppgift om en försåld fastighets areal har ansetts innebära en utfästelse som befriar köparen från undersökningsplikt i detta hänseende, om inte...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation