lagen.nu

Arbetstidsförkortning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetstidsförkortning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetstidsförkortning finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 1997 nr 111: Enligt § 7 mom. 3 verkstadsavtalet utgår ett skiftformstillägg vid treskiftsarbete. Fråga huruvida månadsavlönade arbetstagare som arbetar treskift har rätt till detta tillägg.
AD 2015 nr 52: Kollektivavtalstolkning. I kollektivavtalet för Allokemisk Industri finns regler om arbetstidsförkortning, som kan utgå i form av antingen lediga dagar eller som ett tillägg på lönen beroende på vad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation