lagen.nu

Arbetsskada

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetsskada" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetsskada finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

AD 2013 nr 43: En anställd inom Försvarsmakten har väckt talan mot arbetsgivaren med yrkande om bl.a. skadestånd enligt skadeståndslagen under påstående att arbetsgivaren vållat honom en arbetsskada. Arbetsgivaren...
NJA 2005 s. 596: Fråga om överträdelse skett av föreskriften i 2 § första stycket arbetsmiljöförordningen (1977:1166) om anmälan till Yrkesinspektionen (numera Arbetsmiljöverket) av olycksfall och tillbud i arbete.
NJA 2012 s. 3: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation