lagen.nu

Arbetssökande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetssökande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetssökande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

AD 2000 nr 105: Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att arbetstagaren inte har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen förrän omkring fem månader efter anställningens...
AD 2005 nr 47: En man med bosnisk bakgrund sökte inom angiven ansökningstid en utannonserad anställning hos ett bolag. När mannens ansökan inkom hade bolaget redan avslutat rekryteringsförfarandet och anställt en...
AD 2006 nr 115: En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod därvid att en av organisationens medlemmar oriktigt hade blivit skild från sin tillsvidareanställning hos bolaget. Bolaget,...
AD 2010 nr 14: En gravid kvinna A, som var anställd som lokalredaktör hos ett tidningsföretag, sökte en ledig anställning vid tidningens centralredaktion. Arbetsgivaren valde en annan sökande till arbetet. Fråga om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation