lagen.nu

Arbetsmiljöombud

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En alternativ beteckning för skyddsombud.

Sedan 1 januari 2010 används detta begrepp som en synonym för skydddsombud i arbetsmiljölagen. Detta för att visa på den utveckling som skett i arbetsmiljöarbetet, från arbetarskydd till ett systematiskt arbetsmiljöarbete som också innefattar psykiska och sociala frågor.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arbetsmiljöombud finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation