lagen.nu

Arbetsledare

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetsledare" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetsledare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2013 nr 5: En vd lovade en anställd att betala för en middag för en grupp anställda. Den anställde satte upp en inbjudan där det bl.a. angavs att inbjudan gällde alla utom de som var fackligt anslutna....
NJA 1985 s. 529: Fråga om vid utbyte av elektriska starkströmsledningar den för arbetet ansvarige elinstallatören genom underlåtenhet att utöva överinseende över arbetet och tillsyn beträffande kontrollen gjort sig...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation