lagen.nu

Arbetslag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetslag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetslag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2005 nr 84: Till byggnadsavtalet hör bl.a. ett avtal med särskilda bestämmelser för byggnadsföretag med speciell verksamhetsinriktning, S-avtalet. I tvist om tillämpning av avtalet uppkommer huvudsakligen...
AD 2015 nr 16: Fråga om arbetet för fem arbetstagare vid beredningsavdelningen på en fabrik som tillverkar snus, varit anordnat så att det ska betraktas som skiftarbete i den mening som avses i tobaksavtalet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation