lagen.nu

Arbetslöshetsersättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetslöshetsersättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetslöshetsersättning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

AD 2004 nr 90: Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgivare och det därmed funnits skäl för att häva anställningsavtalet. Även fråga om huruvida ersättning från arbetslöshetskassa...
AD 2005 nr 61: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare blivit uppsagd från sin anställning utan saklig grund. I målet uppkommer fråga om ersättning från arbetslöshetskassa skall avräknas från den ersättning...
NJA 2008 s. 560: Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.
RH 2006:37: En arbetslöshetskassa har väckt talan mot en av sina medlemmar om betalning på grund av ett lagakraftvunnet beslut om återkrav. Allmän domstol, i vilken kravet drivits som tvistemål, har ansetts...
RH 2006:4: Fråga om befrielse från skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation