lagen.nu

Arbetsbeting

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetsbeting" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetsbeting finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1989 s. 215: Vid bokföringsuppdrag har beställaren ansetts ha bevisbördan för att fast pris avtalats.
NJA 1991 s. 481: En båtmotor reparerades två gånger av samme reparatör. Beställaren, som bestred betalningsskyldighet för den andra reparationen under påstående att den föranletts av ett fel vid utförandet av den...
NJA 2001 s. 177: Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 års köplag har huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för...
NJA 2005 s. 205: En konsument har i tvist med en näringsidkare ansetts ha bevisbördan för uppgiften att ett avtal om entreprenad på löpande räkning innefattat ett s.k. takpris. (Jfr 2001 s. 177.) (Målet avgjort av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation