lagen.nu

Arbete

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbete" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbete finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MIG 2010:3: När Migrationsverket beslutat att avslå en ansökan enligt 5 kap. 15 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) om uppehållstillstånd på grund av arbete är migrationsdomstolen förhindrad att göra...
MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängning av sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd meddelat med stöd av bl.a. 5 kap. 15 a § utlänningslagen innan tillståndet löpt...
NJA 1996 s. 575: Fråga om ersättning till offentlig försvarare. 21 kap 10 § RB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation