lagen.nu

Arbetaravtal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetaravtal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 1995 nr 147: Fråga huruvida arbetaravtal eller tjänstemannaavtal är tillämpliga på det arbete som sedan den 1 oktober 1993 utförs av ett antal arbetstagare inom s.k. hem för vård och boende, vilka drivs av...
AD 2017 nr 32: En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett kollektivavtal varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation