lagen.nu

Apportegendom

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Egendom som, istället för pengar, kan tillföras ett bolag som betalning för aktier.

För att kunna utgöra apportegendom måste denna vara till nytta för företaget. Det måste även framgå från bolagets stiftelseurkund att apportegendom kan användas som betalning för en aktiepost.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Apportegendom finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation