lagen.nu

Ansvarighetsregler

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ansvarighetsregler" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2007:8: För att inte syftet med Dublinkonventionen skall motverkas är det av avgörande betydelse att det föreligger särskilda skäl för undantag från konventionens ansvarighetsregler. Utrymmet att underlåta...
MIG 2009:16: Fristen för att verkställa en överföring enligt Dublinförordningen räknas från det domstolsavgörande genom vilket överföringen prövas i sak och som inte längre kan utgöra hinder för att genomföra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation