lagen.nu

Anstiftan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anstiftan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Anstiftan finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1988 s. 665: Åklagare yrkade ansvar å två polismän för vårdslös myndighetsutövning, bestående däri att de provocerat andra personer att begå narkotikabrott. HovR:n dömde polismännen för anstiftan av och medhjälp...
NJA 2006 s. 535: Två personer, som åtalats för grovt rån tillsammans och i samråd med andra personer, har ansetts inte kunna fällas till ansvar som gärningsmän när det inte varit utrett att de deltagit vid själva...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation