lagen.nu

Anställningsvillkor

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anställningsvillkor" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2015 nr 26: En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen. Fråga även om arbetsgivaren...
MIG 2013:17: En turkisk arbetstagare har ansetts uppfylla villkoren för förlängning av sitt uppehålls- och arbetstillstånd med tillämpning av associeringsavtalet mellan EU och Turkiet, trots att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation