lagen.nu

Anställd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anställd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Anställd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2007 s. 131: Fråga om en anställd skall anses haft ett sådant betydande inflytande över ett företags verksamhet som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation