lagen.nu

Ansluta sig till

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ansluta sig till" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2009:11: Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap uteslutande i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa och uppehälle för medborgare i tredje land.
MIG 2009:37: EES-medborgares familjemedlemmar kan få undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) om att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning ska ha...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation