lagen.nu

Anskaffarfrihet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En tryckfrihetsrättsliga princip som innebär att alla har rätt att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra eller publicera dem.

Anskaffarfriheten regleras i TF 1:1 4 st.

Synonym: Anskaffarskydd.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2015 s. 298: Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.
NJA 2015 s. 45: En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vapenbrott. Det publicistiska syftet har vid påföljdsbestämningen ansetts vara en förmildrande omständighet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation