lagen.nu

Ansökningsavgift

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ansökningsavgift" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ansökningsavgift finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1993 s. 231: Om föreskriven ansökningsavgift inte erlagts, skall domstol avvisa stämningsansökan utan att dessförinnan pröva sin behörighet.
NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
NJA 2017 s. 68: Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation