lagen.nu

Annuitetslån

Ingen har skrivit en beskrivning av "Annuitetslån" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Annuitetslån finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

1994-3298: S.k. falskt annuitetslån. Kreditfordring har ansetts betalad vid utgången av den i skuldebrevet angivna kredittiden, under förutsättning att de månatliga återbetalningsbeloppen har erlagts i enlighet...
NJA 1997 s. 86: Fråga om tolkning av villkoren i ett standardavtal om utlåning av pengar från en bank för konsuments enskilda bruk, s k falskt annuitetslån.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation