lagen.nu

Annonssida på Internet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Annonssida på Internet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2005:16: Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt sig av vissa påståenden bl.a. med innebörd att bolaget är marknadsledande, har världens största motortjänst på Internet samt...
MD 2006:13: Förbud har meddelats ett bolag att vid marknadsföring av annonstjänst på Internet dels använda vissa påståenden som ger intryck av att bolaget har fler annonser på sin webbplats än ett annat bolag,...
MD 2006:18: Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört sin egen produkt trots att annonsörerna motsatt sig marknadsföring via telefon. Förfarandet har ansetts strida mot 13 d §...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation