lagen.nu

Anläggning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anläggning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Anläggning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (6)

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2013:16: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor för efterbehandlingsåtgärder ----- En verksamhetsutövare ansökte om tillstånd att fylla ut en tidigare täkt för alunskiffer med...
MÖD 2018:6: Ändringstillstånd avseende ändrad höjd av vindkraftpark ----- Ett bolag ansökte om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverk i en vindkraftpark från 172,5 meter till 220 meter. Kommunen, inom...
NJA 2000 s. 490: Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen. (Jfr NJA 1994 s 480).
NJA 2007 s. 120: Upplåtelse har underkänts som servitut på grund av omfattningen av driftsmomentet i de förpliktelser som åvilat den tjänande fastigheten.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation