lagen.nu

Amfetamin

Ingen har skrivit en beskrivning av "Amfetamin" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Amfetamin finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1997 s. 522: Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). Tillika fråga om straffmätningen.
NJA 1999 s. 485: Deuterioamfetamin har ansetts vara narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 2000 s. 353: En person har genom en hovrätts dom, som vunnit laga kraft mot honom, dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i två år för befattning med ecstacytabletter innehållande substansen MDMA, vilken är...
NJA 2011 s. 675: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation