lagen.nu

Ambassad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ambassad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ambassad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2009:33: Synnerliga skäl enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen har inte ansetts föreligga för en familj som vistats i Sverige under nio års tid till följd av mannens arbete vid en utländsk...
NJA 2009 s. 905: En främmande stat har ansetts inte kunna åberopa immunitet som rättegångshinder mot en talan grundad på avtal om hyra av lokal för statens ambassad i Sverige.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation