lagen.nu

Allmännyttigt bostadsföretag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmännyttigt bostadsföretag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1995 s. 22: Bestämmelse om stämpelskatt har vid vissa angivna förhållanden ansetts böra tolkas på det sätt som är mest gynnsamt för den skattskyldige. Erkännande som allmännyttigt bostadsföretag ger därför rätt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation