lagen.nu

Allmänna platser

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmänna platser" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2012:44: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- Fråga om kommun haft rätt att avsäga sig huvudmannaskapet för vägnät inom ett område genom ett tillägg till en detaljplan med detta enda...
MÖD 2013:3: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- I - Fråga om det fanns särskilda skäl för att frångå huvudregeln om att huvudmannaskapet för allmänna platser ska ligga på kommunen. Vid den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation