lagen.nu

Allmänna förhandlingsskyldighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Även kallat den allmänna förhandlingsrätten.

Arbetstagarorganisationer har rätt att begära förhandling med arbetsgivare i frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren Denna rätt tillfaller även arbetsgivare. Det föreligger en skyldighet att träda i förhandling i alla slags tvister om motparten begär det.

Kategori:Arbetsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation