lagen.nu

Allmän förvaltningsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Till den allmänna förvaltningsrätten räknas främst frågor om myndigheternas handläggning av ärenden och den enskildes insynsrätt i myndigheternas verksamhet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation