lagen.nu

Allmän försäkring sjukpenning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän försäkring sjukpenning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

RÅ 2004 ref. 47: Försäkringskassa har inte ägt att till den försäkrades nackdel ändra beslut om sjukpenning som förfallit till betalning.
RÅ 2004 ref. 92: En försäkrad som arbetat deltid och som bedömts kunna arbeta i motsvarande omfattning efter inträffat sjukfall har inte ansetts ha rätt till sjukpenning.
RÅ 2008 ref. 23: I ett mål om rätt till sjukpenning har vid bedömningen av nedsättningen av en försäkrads arbetsförmåga inte ansetts föreligga särskilda skäl att beakta andra omständigheter än rent medicinska.
RÅ 2009 ref. 2: Fråga om återbetalning av sjukpenning (I och II).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation