lagen.nu

Allmän försäkring handikappersättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän försäkring handikappersättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RÅ 2004 ref. 119: Kostnaden för gruppbostad, för en funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har inte ansetts som merutgift för dubbelt...
RÅ 2008 ref. 27: Den omständigheten att en viss kostnad inte finns upptagen i Försäkringskassans allmänna råd utgör inte i sig skäl för att inte godta den som en merutgift som kan grunda rätt till handikappersättning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation