lagen.nu

Allmän försäkring föräldrapenning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän försäkring föräldrapenning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RÅ 2004 ref. 121: För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, som fyllt 16 men inte 21 år och som omfattas av 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, krävs inte att förälder och barn...
RÅ 2006 ref. 32: Vid tillämpning av villkor i svensk lagstiftning om kvalifikationstid för rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå har beaktats tid då den försäkrade såsom arbetstagare har omfattats av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation