lagen.nu

Allmän förmögenhetsskada

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ekonomisk följdskada av en person- eller sakskada, exempelvis inkomstbortfall. Jfr ren förmögenhetsskada.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2004 s. 609: Den som var brukare, men inte ägare, av fordon som skadats i följd av trafik med motordrivet fordon har i visst fall inte ansetts vara berättigad till trafikskadeersättning för allmän...
NJA 2009 s. 16: Byggföretag som anlitats av en bostadsrättsförening har orsakat vattenskada i en av föreningen ägd fastighet. Allmän förmögenhetsskada bestående i kostnad som innehavare av en skadad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation