lagen.nu

Allmän domstols behörighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän domstols behörighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2017 s. 589: Allmän domstol har ansetts vara behörig att pröva talan om kompensation för mervärdesskatt som påförts i strid med unionsrätten.
RH 2006:48: Allmän domstol har ansetts ha behörighet att inom ramen för prövningen av frågan om återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan av felaktigt utgivna bidrag även pröva en invändning från...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation