lagen.nu

Allergi

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allergi" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Allergi finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

MD 2012:7: Fråga om marknadsföring av blöjor varit vilseledande eller på annat sätt oförenlig med marknadsföringslagen, bl.a. med avseende på samband mellan lotion i blöjor och allergi. Tillika fråga om...
MÖD 2004:63: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Med hänsyn till risken för olägenheter för människors hälsa har småskalig vedeldning förbjudits under perioden 1 maj - 30 september och övrig tid...
MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område----- Miljööverdomstolen har avslagit ansökan om tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område med hänvisning till att valet...
MÖD 2005:50: Hästhållning-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att en fastighet som sådan inte var olämplig för hästhållning i aktuell omfattning samt att de råd som miljö- och byggnadsnämnden meddelat var väl...
MÖD 2006:32: Hästhållning utanför detaljplanelagt område-----Nyetablering av hästhållning utanför detaljplanelagt område, med stallet 37 m från grannens uteplats, förbjöds bl.a. med hänsyn till att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation