lagen.nu

Alkoholsjukdom

Ingen har skrivit en beskrivning av "Alkoholsjukdom" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2013 nr 65: En arbetstagare, som lider av alkoholsjukdom och psykisk ohälsa, har blivit uppsagd med hänvisning till att han varit olovligen frånvarande från arbetet samt till att han inte medverkat till sin...
AD 2014 nr 3: Fråga dels om tvåmånadersregeln varit tillämplig, dels om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som varit alkoholpåverkad på arbetsplatsen och som avböjt en rekommenderad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation