lagen.nu

Alkoholdrycker

Ingen har skrivit en beskrivning av "Alkoholdrycker" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Alkoholdrycker finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (10)

NJA 1986 s. 527: Fråga huruvida tillhandagående åt annan med att anskaffa alkoholdrycker kunde anses ha skett i större omfattning. 12 § 1 st och 74 § lagen (1977:293) om handel med drycker.
NJA 1997 s. 175: Ansvarsbestämmelsen i 74 § lagen (1977:293) om handel med drycker avseende olovligt anskaffande av alkoholdrycker har ansetts vara tillämplig då en person som gåva eller lån, i strid med förbudet i...
NJA 1999 s. 670: Två sambor har i Tyskland köpt in 315,3 liter sprit och 47,52 liter starköl och försökt föra in varorna till Sverige utan att ge detta till känna för tullmyndigheten. Då deras uppgift att varorna...
NJA 2000 s. 256: En person har försökt föra in 137,2 liter spritdrycker till Sverige utan att ge det till känna för tullmyndigheten. Införsel för privatbruk? Även fråga om påföljd och tid för samhällstjänst.
NJA 2001 s. 129: Fråga om förverkande av värde och utbyte vid olovlig försäljning av alkoholdrycker.
NJA 2001 s. 214: Fråga om ansvar för brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. Tillika fråga om värdeförverkande.
NJA 2001 s. 551: Fråga om fullbordat brott mot privatinförsellagen. Tillika fråga om ringa fall.
NJA 2002 s. 123: Ansvar för tillverkning av mäsk i uppenbart syfte att tillverka sprit har inte kunnat utdömas eftersom vätskan i fråga inte ansetts kunna fall under alkohollagens definition av mäsk. Vätskan - som...
NJA 2003 s. 78: Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.
NJA 2004 s. 204: Fråga om avdrag för tillverkningskostnader vid bestämmande av det belopp som skall förverkas som värde av olovligt tillverkad och försåld sprit.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation