lagen.nu

Alkoholdryck

Ingen har skrivit en beskrivning av "Alkoholdryck" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Alkoholdryck finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2006:26: Ett bolag har vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 15 volymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter använt tre närmare angivna annonser....
MD 2009:16: Ett bolag har låtit anordna en öppan temakväll på en restaurang för en spritdryck har därvid låtit en viss närmare angiven luva och en banderoll förekomma såsom marknadsföringsåtgärder. Banderollen,...
MD 2009:19: Ett bolag har på reklampelare på allmän plats i närheten av arenan Nya Ullevi i Göteborg marknadsfört alkoholdryckerna öl och cider. Vid en helhetsbedömning, varvid beaktats bl.a. att det rört sig om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation