lagen.nu

Alkoholberoende

Ingen har skrivit en beskrivning av "Alkoholberoende" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Alkoholberoende finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

AD 1995 nr 104: Fråga om avskedande enligt 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av en polisman som utom tjänsten gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Betydelsen av polismannens alkoholberoende...
AD 1999 nr 108: Enligt ett mellan parterna gällande kollektivavtal anses en arbetstagare ha slutat sin anställning självmant, om han eller hon - utan laga förfall - uteblivit från arbetet mer än femton kalenderdagar...
AD 2007 nr 33: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker som vid två tillfällen uppträtt påverkad av amfetamin resp. alkohol vid utförandet av sina arbetsuppgifter och som lagförts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation