lagen.nu

Akvifer

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Geologisk bildning med grundvatten som kan utvinnas i användbar mängd. Grundvattenförande grusavlagringar och rullstensåsar är vanligen mycket genomsläppliga och därför goda akviferer.

Begreppet har en legaldefinition i 1 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Akvifer finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation