lagen.nu

Aktiekapital

Ingen har skrivit en beskrivning av "Aktiekapital" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Aktiekapital finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1985 s. 439: Ett aktiebolag har med stöd av punkt 4, 1 st i övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag avförts ur aktiebolagsregistret på den grund att...
NJA 1986 s. 56: En person bröt uppsåtligen vid fyra tillfällen mot det s k låneförbudet i 12 kap 7 § aktiebolagslagen (1975:1385). Det sammanlagda beloppet av de lagstridiga lånen översteg bolagets egna kapital....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation