lagen.nu

Aktiebolagsrättsligt medansvar

Ingen har skrivit en beskrivning av "Aktiebolagsrättsligt medansvar" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2009 s. 210: Den som gör gällande personligt betalningsansvar för styrelseledamot i aktiebolag på grund av kapitalbrist i bolaget har bevisbördan för att det fanns skäl för styrelsen att anta att bolagets eget...
NJA 2009 s. 221: Aktiebolagslagens bestämmelser om styrelsens medansvar för bolagets förpliktelser omfattar alla typer av förpliktelser, även ett bolags skatteskulder. En styrelseledamot som infriar en sådan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation