lagen.nu

Aktiebok

Ingen har skrivit en beskrivning av "Aktiebok" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (1)

RH 2015:38: En minoritetsaktieägare väckte talan i Stockholms tingsrätt mot en skiljedom angående fastställande av lösenbelopp i ett mål om inlösen av aktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Fråga...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation