lagen.nu

Aktieägartillskott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Aktieägartillskott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Aktieägartillskott finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2005 s. 792: Fråga om ett påstått aktieägartillskott, som skulle ha avhjälpt bristen i bolagets aktiekapital men som inte granskats av bolagets revisorer, kunde befria styrelseledamot från medansvar för framtida...
NJA 2008 s. 1129: En som gåva betecknad fastighetsöverlåtelse från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag har ansetts vara stämpelskattepliktig, trots att vederlaget underskridit 85 procent av det relevanta...
NJA 2013 s. 886: Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget. Utgångspunkten är att ett aktiebolagsrättsligt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation