lagen.nu

Aga

Ingen har skrivit en beskrivning av "Aga" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Aga finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2003 s. 537: Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd.
NJA 2017 s. 1129: Fråga om gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden vid misshandel av barn.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation