lagen.nu

Adoptant

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Adoptant är den person som adopterar annan enligt 4 kap. föräldrabalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation