lagen.nu

Administrativ myndighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Administrativ myndighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1990 s. 602: Det förhållandet att frågor om prisreglering enligt 2 § 7 mom lagen (1902:71 s 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skall prövas av administrativ myndighet har inte ansetts...
NJA 1994 s. 442: Behörighet för allmän domstol eller administrativ myndighet att pröva frågor om kommunala elavgifter.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation