lagen.nu

Administration

Ingen har skrivit en beskrivning av "Administration" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Administration finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 2013 nr 47: Ett företag som driver hotell har bytt städentreprenör. Entreprenörsbytet behandlades av parterna som en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen och den nya städentreprenören...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation