lagen.nu

Acceptfrist

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den tid inom vilket medkontrahenten måste avge sin accept för att avtal ska uppstå. Se också anbud, legal acceptfrist och AvtL 1 §.

kategori:avtalsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2004 s. 862: Skälig acceptfrist? 3 § avtalslagen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation